Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Position:
Hygiejnesygeplejerske
Adresse:
IInfektionshygiejnisk Enhed
Afsnit 6901
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej 28
2100 København. Ø
Formand
Tlf.:
35 45 52 27
Fax:
35 45 68 69
Send en e-mail
(valgfri)