Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Position:
Hygiejnesygeplejerske, MPH
Adresse:
Kvalitet og Udvikling, Staben
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Næstformand
Tlf.:
7843 8709
Send en e-mail
(valgfri)