Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Formand
Hygiejnesygeplejerske
Lisbeth Kyndi Bergen
IInfektionshygiejnisk Enhed
Afsnit 6901
Rigshospitalet
Juliane Maries Vej 28
2100 København. Ø
Tlf. 35 45 52 27
Kasserer
Forbedringskonsulent
Torben Christensen
Forbedring,
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 22577571
Næstformand
Overlæge, Ph.D, dr.med.
Bente Olesen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Herlev Gentofte Hospital,
Herlev Ringvej 75
DK - 2730 Herlev
Tlf. 58 55 94 04

Specialeansv. sygeplejerske
Linda Wiuf
Sterilcentralen
Kolding Sygehus
6000 Kolding
Tlf. 7636 2926

Fagchef, overlæge, ph.d.
Brian Kristensen
Central Enhed for Infektionshygiejne
Statens Serum Institut
Artillerivej 5
2300 København S
Tlf. 32 68 36 46

Klinisk sygeplejespecialist, MKS
Monica Kegel Dalsgaard
Anæstesi og operationsklinikken
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Tlf. 3545 1554
Webmaster
Overlæge
Jesper Laustsen
Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd. T
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N.
Tlf. 78 45 31 13