Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Kasserer
Forbedringskonsulent
Torben Christensen
Forbedring,
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 22577571
Formand
Overlæge, Ph.D, dr.med.
Bente Olesen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Herlev Gentofte Hospital,
Herlev Ringvej 75
DK - 2730 Herlev
Tlf. 38 68 52 82
Næstformand
Hygiejnesygeplejerske, MPH
Anette Jensen
Kvalitet og Udvikling, Staben
Hospitalsenheden Vest
Gl. Landevej 61
7400 Herning
Tlf. 7843 8709

Klinisk sygeplejespecialist, MKS
Monica Kegel Dalsgaard
Anæstesi og operationsklinikken
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Tlf. 3545 1554
Webmaster
Overlæge, Ph.D, FEBVS
Jacob Budtz-Lilly
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T
Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99, Skejby
DK-8200 Aarhus N
Tlf. 24778914