Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Dansk Selskab for Centralsterilisering og Sygehushygiejne

Kasserer
Forbedringskonsulent
Torben Christensen
Forbedring,
Region Nordjylland
Niels Bohrs vej 30,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 22577571
Konstitueret formand
Overlæge, Ph.D, dr.med.
Bente Olesen
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling,
Herlev Gentofte Hospital,
Herlev Ringvej 75
DK - 2730 Herlev
Tlf. 38 68 52 82

Klinisk sygeplejespecialist, MKS
Monica Kegel Dalsgaard
Anæstesi og operationsklinikken
HovedOrtoCentret
Rigshospitalet
Tlf. 3545 1554
Webmaster
Overlæge
Jesper Laustsen
Hjerte-, lunge-, karkirurgisk afd. T
Aarhus Universitetshospital, Skejby
8200 Århus N.
Tlf. 78 45 31 13