Program 2019

Onsdag d. 6. november

Kl 9.00            Registrering, kaffe, te, ankomstbuffet og udstillingsbesøg

Kl 9.20           Årsmødet åbnes
Lisbeth Kyndi Bergen, formand

9.30               Faglighed, politik og patientsikkerhed

Tre perspektiver på forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner over tid, herunder brug og ikke brug af data. Hvor skal vi hen og hvordan gør vi?

Efterfølgende paneldiskussion styret af journalist Thomas Larsen.

Debattører:

 • Inge Kristensen, Direktør, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
 • Stinus Lindgreen, MF (RV) Ordfører for forskning, sundhed, psykiatri og ældre
 • Brian Kristensen, afsnitsleder, overlæge, Ph.d., Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut

 

Mødeleder: Bente Olesen

 

11.20             Udstillingsbesøg

11.45             Minuttalen - Hvert firma præsenterer deres stand

Mødeleder: Linda Wiuf

12.30             Frokost og udstillingsbesøg

 

13.30             Behandling af nekrotiserende bløddelsinfektioner og hyperbar oxygenbehandling på Rigshospitalet

Ole Hyldegaard, chef for trykkammerenheden, overlæge, Rigshospitalet


Mødeleder: Monica Kegel Dalsgaard /Jesper Laustsen

14.30             Udstillingsbesøg

 

15.00             Implantater - Hvad gælder efter den nye EU-forordning om medicinsk udstyr?

                      Sarah Gahrn, Juridisk Specialkonsulent, Lægemiddelstyrelsen

 

Mødeleder: Linda Wiuf

 

15.30             Biofilms rolle i implantat relaterede infektioner

Thomas Bjarnsholt, professor, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Costerton biofilm Center, Rigshospitalet.

 

Mødeledere: Bente Olesen/Brian Kristensen

 

16.15-           Posterpræsentation

16.45            

Mødeleder: Brian Kristensen

 

 

18.00             Gallafest

I anledning af 50-års jubilæet trækker bestyrelsen i festtøjet og vi håber, at deltagerne på samme måde vil være med til festligholde jubilæet.

Hans Jørn Kolmos, professor og tidl. DSCS-bestyrelsesformand holder en festlig jubilæumstale.

Bestyrelsen hilser festlige indslag under middagen velkommen

Efter middagen byder vi op til dans med et forrygende band

Torsdag d. 7. november

7.30               Morgenbad i Storebælt for de morgenfriske
 Vi mødes foran døren til hotellets swimmingpool

9.00               Generalforsamling

           GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning om Selskabets virksomhed.
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af revisor.
 7. Ændringsforslag til vedtægter: DSCS-bestyrelse foreslår at §2

”Selskabets formål er at være udviklingsforum for personer med interesse for sygehushygiejne, sterilforsyning og beslægtede emner”.

Ændres til

”Selskabets formål er at være udviklingsforum for personer med interesse for infektionshygiejne, genbehandling og kirurgiske specialer”.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 • Monica Kegel Dalsgaard. Er villig til genvalg
 • Torben Christensen. Er villig til genvalg
 • Lisbeth Kyndi Bergen, ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Anette Jensen, hygiejnesygeplejerske, MPH, Infektionshygiejnisk Enhed, Hospitalsenheden Vest.
 • Brian Kristensen ønsker at udtræde ekstraordinært. Bestyrelsen foreslår overlæge Anne Kjerulff, Den Centrale Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut. Valget er gældende for et år jf. vedtægter
 1. Tid og sted for næste årsmøde er 17-18/3 2021 på Hotel Nyborg Strand.


Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Om vedtægtsændringer dog 6 måneder

9.30               UDI – hvad er det? Og hvilke fordele er der for de danske hospitaler?
Anne Aarslev Schmidt, Healthcare Specialist, GS1 Denmark

9.50               Brug af data ift. kvalitetssikring og -kontrol af fleksible endoskoper.
 Anne Vedel og Julia Skov Abrantes, Kvalitetskoordinatorer, Sygehus Lillebælt

10.10             Optimering af sterilt flow
Peter Lamp Sørensen, Senior Consultant, Langebæk A/S

Mødeleder: Linda Wiuf

10.30             Legatpræsentation

Modtagere af hhv KEN hygiejnelegatet og DSCS’ rejsejubilæumslegat i 2018


Hygiejnesygeplejerske Anita Schlippe Rasmussen, Frederikssund Kommune: IFIC konference, International Federation of Infection Control, maj 2019, Quebec, Canada. (DSCS jubilæumsrejselegat)

Hygiejnesygeplejerske Ann Filippa Madsen, Rigshospitalet: APIC konference, The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, Philadelphia, USA,  juni 2019 (KEN hygiejneleget og DSCS jubilæumsrejselegat)

Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen

 

11.00             Pause og udstillingsbesøg

 

11.40             Infektionsdata

Epilinx, et udbrudsværktøj. .
Seniorforsker Henrik Hasman, Bakterier, parasitter og svampe, Statens Serum Institut

12..05           Ti år med Clostridium difficile i Skotland – en rejse med destination!

Camilla Wiuff, Ph.d., Strategisk Hygiejnekoordinator, Sydvestjysk Sygehus – Forhenværende Programme Lead for the C. difficile reduction programme at Health Protection Scotland

Nedbringelse af Clostridium difficile infektioner – kan diagnostik hjælpe?

John Eugenio Coia, Specialeansvarlig Overlæge i Klinisk Mikrobiologi, Sydvestjysk Sygehus – Forhenværende direktør for Scottish Microbiology Reference Laboratories, Glasgow, UK.

Mødeledere: Bente Olesen/Brian Kristensen

12.50             Frokost og udstilling

13.35             Antibiotikaforbrug og -resistens: Hvorfor er Norden så gode?

Niels Frimodt-Møller, professor klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet

Mødeledere: Bente Olesen/Brian Kristensen

14.20             Udtrækning af friplads til næste årsmøde

14.30-           Svend Brinkmann  -  Hvad er et menneske
Svend Brinkmann, cand.psych. Professor, PhD. Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet

Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen

15.30             Afslutning på årsmøde