Program

Program for DSCS-årsmøde (webinar) onsdag d. 9. juni 2021

COVID-19 pandemien i dansk helikopterperspektiv

 

08.30-09.00:   Bidrag fra industrien i form af videospots.

 

09.00-09.10:   Thomas Larsen interviewer Bente Olesen, formand for DSCS.

 

09.10-10.10:   Debat om COVID-19 pandemien – hvad har vi lært?

Interviewer og ordstyrer for debatten: journalist Thomas Larsen.

Der er inviteret 4 debattører:

Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved SDU

Tyra Grove Krause, konstitueret direktør for Smitteberedskabet på Statens Serum Institut   

Michael Bang Petersen, professor og adfærdsforsker ved Aarhus Universitet.

10.10-10.25:   (Pause): Bidrag fra industrien i form af videospots.

 

10.25-10.40: Hvad så vi i sundhedsvæsenets kliniske praksis, da Danmark lukkede ned, og epidemien rullede? Thomas Larsen interviewer Thomas Vognbjerg Sydenham, afdelingslæge, og Anette Jensen, hygiejnesygeplejerske.

 

10.40-11.10:   COVID-19 pandemien og adfærd. Foredrag v. Jill Byrnit, evolutions- og adfærdspsykolog.

 

11.10-11.20:   Uddeling af DSCS-legater v. Thomas Larsen og Bente Olesen.

 

11.20-11.25:   Afrunding af årsmødet v. Thomas Larsen.

 

11.25-11.40:   (Pause): Bidrag fra industrien i form af videospots.

 

11.40-12.15:   Generalforsamling (kun for medlemmer). Se punkterne på https://www.ds-cs.dk/