Program 2016

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER

09.00   Registrering.

09.15   Kaffe, the, morgenmad og udstillingsbesøg.

09.30   ÅRSMØDET ÅBNES
            Ina Sleimann Petersen, formand

09.35   GENERALFORSAMLING
             i henhold til vedtægterne
             Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 20. oktober 2016

10.00   ÅBNINGSTALE
           Kjeld Møller Pedersen, Professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet

Anvendelse af ny-institutionel økonomisk teori på sundhedsområdet
Sundhedsreformer, herunder problemstillinger vedr. offentlig-privat
Incitamenter i sundhedsvæsenet (på individ og organisatorisk niveau).
Beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet
Anvendelse af økonomiske evalueringer for beslutningstagning
Måling og evaluering af sundhedstilstand


10.30   STERILCENTRALER
            Mødeledere: Hanne Skjærbæk og Torben Christensen

10.31   Genbehandling af kirurgisk flergangsudstyr – med og uden filter
            Pia Hilsberg, faglig ekspert på genbehandlingsområdet, Do-Best forfatter  

11.25    Pause og udstillingsbesøg [forslag]

11.50    STERILCENTRALER (fortsat)
             Mødeledere: Hanne Skjærbæk og Torben Christensen

11.50    NY NIR - Om genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr – en proces med mange aktører
             Elsebeth Tvenstrup Jensen, Overlæge, Mikrobiologi & Infektionskontrol, Statens Serum Institut,

12.15   DISAPI  -  Den Intelligente Sterilcentral – Automatiseret Pakning og Inspektion.       
            
Niki Nicolas Grigoriou, CEO / Software Architect, Intelligent Systems A/S       

12.45   Frokost og udstillingsbesøg

13.45    UPCOMMING YOUNGSTERS
             Mødeledere: Lisbeth Kyndi Bergen og Brian Kristensen

13.46   Infektionshygiejnisk rådgivning på Facebook
             Ida-Line Horne Zartsdahl, Sygeplejerske i Infektionshygiejnisk Introduktionsstilling. Infektions hygiejnisk Enhed Rigshospitalet

 14.10   Et forskingsprojekt om infektionshygiejne og kvalitetsudvikling.
           Liw Dorph Christiansen, Sygeplejerske i hæmodialyseafsnit, Rigshospitalet og
           Michaela Helmershøj-Johnson, Operationsygeplejerske, Herlev Gentofte Hospital

 

14.30    FYSISK FORM OG KOST: HVAD BETYDER DET FOR OPERATIONSPATIENTEN
             Mødeledere: Monica Kegel Dalsgaard og Jesper Laustsen

 14.31   Kampen mod dellen og den sunde livsstil; gælder det også patienten der skal opereres
             Seniorforsker ph.d. Sussie Laustsen. Hjerte, lunge, karkirurgisk afdeling,
             Seniorforsker ph.d. Mette Krintel Petersen. Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen.
             Aarhus Universitetshospital og Center for forskning i rehabilitering (CORIR). Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

En persons fysiske kapacitet, ernæringstilstand og livsstil har betydning for hvor godt og hvor hurtigt man kommer sig over en operation. Derfor er det væsentligt både at præ-optimere den kommende operationspatient, og at følge op herpå i både det tidlige og sene postoperative forløb.
Uanset diagnose handler det om at forbedre prognosen, minimere risici for komplikationer som fx postoperative infektioner. Evidensen bag fysisk kapacitet og ernæringstilstand som prediktorer for prognose og død i forbindelse med et operativt indgreb belyses i denne session. Endvidere gennemgås betydning af rygning og alkohol som risikofaktorer for det postoperative udfald.
KRAM faktorer, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion. Disse budskaber bombarderes danskerne konstant med i medierne. Sundhedsidealet med radmagre kvinder og mænd uden synlig muskulatur klarer de sig bedre efter en operation end kropsduen med mave- og hoftefedt? Hvornår det sunde bliver usundt for operationspatienten er en balance. Spørgsmålet om kondition, muskulatur, velnæring er paradoksalt i modsætning til kropsidealet når vi snakker om sygdom. Og hvad med al det proteinpulver der indtages i fitnesscentre? Hvad betyder det for kroppen, hvis kvaliteten af protein er dårlig?

15.15    Kaffe, te og udstillingsbesøg samt postergennemgang

 

16.00    FYSISK FORM OG KOST (fortsat)
             Seniorforsker ph.d. Sussie Laustsen. Hjerte, lunge, karkirurgisk afdeling,
             Seniorforsker ph.d. Mette Krintel Petersen. Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen.
             Aarhus Universitetshospital og Center for forskning i rehabilitering (CORIR). Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

 

16.45   Øl, vand, udstilling og networking


18.00    Festmiddag


TORSDAG DEN 10. NOVEMBER

07.30    HAVBAD
             For aktive morgenfriske.
             Mødested på udenfor døren til hotellets swimmingpool.

 

09.00   DEN LOKALE INDSATS FOR AT FORBEDRE INFEKTIONSHYGIEJNE OG NEDSÆTTE ANTIBIOTIKA-FORBRUGET
            Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen og Brian Kristensen

 

09.01   Baggrunden for udviklingen af MiBAlert, et alarm-system for resistente bakterier
           Eksempler på multiresistente bakteriekloner med lokalt og globalt spredningspotentiale.
           Bente Olesen, overlæge, klinisk mikrobiologisk afdeling, Herlev Gentofte Hospital

      

09.30   Fra viden til handling, et læringsforløb i praksis.
           Bettina Slott, hygiejnesygeplejerske, Gentofte Kommune

 

10.00   Rationel brug af antibiotika på to regionshospitaler i Region Midtjylland
           Mona Kjærsgaard, afdelingslæge, klinisk mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
           Nina Ank, 1. reservelæge, ph.d., klinisk mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospit

 

10.30    Kaffe, te og udstilling


11.30    Ny viden om infektionshygiejne
             Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen og Brian Kristensen

 

11.31   Desinfektionsmidler: kan det medføre resistens hos bakterier
           Sissel Skovgaard, læge, Statens Serum Institut

 

12.00   Forebyggelse af kateterrelateret biofilm med fokus på "aktive" materialer
           Kasper Klein, læge, klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital

 

12.30   HAIBA: Et national overvågninssystem for hospitals-erhvervede infektioner - muligheder og fremtid
           Sophie Gubbels, læge, infektionsepidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut


13.00    Frokost og udstilling


14.00    STYR LIGE DIT KROPSSPROG
             Henrik Rasmussen, mimer, artist og klovn

Foredrag om kropssprog og nonverbal kommunikation. Nonverbal kommunikation handler om alt det vi kommunikerer uden ord. Det handler om vores stemmeføring og vores kropssprog. Måden vi står, går, sidder på, vores kropsholdning, ansigtsmimik og gestikulation. Ofte er vi slet ikke klar over hvad vi udtrykker med kropssproget. Til gengæld kan vi være sikker på at vores kropssprog hele tiden bliver fortolket og afkodet.

15.00    Afslutning af Årsmødet og udtrækning af friplads til næste årsmøde blandt de tilstedeværende