Program 2018

Program til DSCS årsmøde 7.-8. november 2018

Hotel Nyborg Strand

Onsdag d. 7. november

Kl 9.00                 Registrering, kaffe, te, ankomstbuffet og udstillingsbesøg

Kl 9.20                 Årsmødet åbnes
Lisbeth Kyndi Bergen, formand

9.30                      Hospitalsinfektioner – kan vi være det bekendt?

Ingen ved præcis hvor mange hospitalsinfektioner der forekommer hvert år i det danske sundhedsvæsen. Det anslås at der er mere end 60.000 tilfælde af hospitalsinfektioner, og der foreligger en vurdering at der ca. 3000 dør hvert år i forbindelse med hospitalserhvervede infektioner. Vi ved at ca. 1/3 kan forebygges, vi ved også en del om hvordan det kan forebygges, men hvorfor sker det så fortsat.
Med denne baggrund vil vi gerne sætte fokus på de konsekvenser det har
1) for patienten, dennes pårørende
2) for sundhedsprofessionelle der daglig skal agere og løbende træffe valg som til tider indebærer utilsigtede hændelser herunder nosokomielle infektioner
3) for fagprofessionelle rådgivere som daglig udfordres af en praktisk hverdag som ikke altid muliggør de mest optimale forebyggende indsatser
4) for driftsherrer som skal træffe kort og langsigtede beslutninger om en ressource-effektiv strategi i en sundhedsverden dr konstant udfordres af nye (behandlings)muligheder.

                                Leder af debatten Thomas Larsen, journalist.

Debattører:
Driftsherreperspektiv: Bent Hansen, tidl. formand for Danske Regioner
Patient/pårørendeperspektiv: Christian Busch, Hospitalspræst, Rigshospitalet
Fagprofessionelle perspektiv: Hans Jørn Kolmos, professor, dr. med, Odense Universitetshospital

11.20                   Udstillingsbesøg

12.00                   Film om rengøring, desinfektion og sterilisation.
DSCS-legatmodtager i 2017 hygiejnesygeplejerske Jeanne Badino, Rigshospitalet

12.05                   A review of automated room disinfection methods

Stephanie Dancer, BSc, MB.BS, MSc, MD, FRCPath, DTM&H, FRCP(Ed)
Department of Microbiology, NHS Lanarkshire, Bothwell, United Kingdom
Mødeleder: Bente Olesen

13.00        Frokost og udstillingsbesøg

 

14.00        Smittevernutdanning på Masternivå

Jörn Klein, Mikrobiolog, PhD, MPhil, Faculty of Health and Social Sciences, Department of Nursing and Health Sciences Campus Porsgrunn Norway

Foredraget holdes på norsk

Mødeleder: Linda Wiuf

14.20        Vedligehold og udvikling af kompetencer for medarbejdere der genbehandler steriliserbart medicinsk udstyr i sundhedsvæsenet - erfaringer fra Region Hovedstaden

Mette Helmig von der Osten, Kvalitetschef for Den Regionale Sterilcentral Region Hovedstaden og Rikke Valentin Larsen, Uddannelsesansvarlig, Den Regionale Sterilcentral Region Hovedstaden
Mødeleder: Linda Wiuf

14.45        Sporbarhed på skruer i Australien

KEN-legatmodtager 2017 i 2017 Pia Aagaard, Afdelingssygeplejerske, Region Sjælland Nykøbing F. Sygehus

Mødeleder: Linda Wiuf

 

14.50        Posterpræsentation

                Mødeleder: Brian Kristensen

 

15.05        Udstillingsbesøg

 

15.45           NIR om genbehandling

                Elsebeth Tvenstrup Jensen, CEI, Statens Serum Institut

Mødeleder: Linda Wiuf

 

16.05             Udfordring af 6-timers anbefalingen

Krister Ripadal, Afsnitsleder af Sterilcentralen, Aalborg Universitetshospital og Karin Bundgaard, Post Doc, Klinik Akut, Aalborg Universitetshospital

Mødeleder: Linda Wiuf

 

16.25        Generalforsamling

- 16.45

Dagsorden:

GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning om Selskabets virksomhed.
  4. Fremlæggelse af regnskab.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Brian Kristensen, Jesper Laustsen, Bente Olesen og Linda Wiuf er på valg. Alle er villige til genvalg
  7. Valg af revisor.
  8. Tid og sted for næste årsmøde er uge 45 fra den 6. til den 7. november 2019 på Hotel Nyborg Strand.
  9. Ændringer i DS-CS rejselegatets fundats. Se www.DS-CS.dk for tekstændring medio september
  10. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Om vedtægtsændringer dog 6 måneder

18.00                  Festmiddag

Torsdag d. 8. november

7.30                      Morgenbad i Storebælt for de morgenfriske
Vi mødes foran døren til hotellets swimmingpool

                      Fagre Nye Verden

9.00                  Vores samliv med mikroorganismer: mikrobiomet og dets betydning for infektioner og behandling

Overlæge, dr.med Kurt Fuursted, Statens Serum Institut

9.30                      Vaccination: hvordan kan det nedbringe antallet af infektioner og antibiotika-resistens

Afdelingslæge, phd Palle Valenthiner-Brandt, Statens Serum Institut 
Mødeledere: Bente Olesen og Brian Kristensen

10.00                   Udstillingsbesøg

11.00       Proteseinfektioner

Hofte- og knæ protese infektioner v/ overlæge Nikolaj Winther, Rigshospitalet og afdelingslæge Ulrik Kragegaard Knudsen, Rigshospitalet

 

11.30        Karkirurgiske infektioner v/ Overlæge Jacob Budtz-Lilly, Aarhus Universitetshospital

 

12.00                   Navne på foredragsholdere offentliggøres senere

Mødeledere: Jesper Laustsen og Monica Kegel Dalsgaard

12.30                   Frokost og udstilling

13.15                   Den trælse organisation
Tommy Krabbe, forfatter og foredragsholder

Er det næste nye sort at være anerkendende, motiverende, resultatskabende? Ikke ifølge Tommy Krabbe. Hvis vi vil med forrest i feltet handler det om at være træls. Underligt nok er han den eneste, der har indset det. Selvfølgelig skal man da være stædig, ligeglad og sukke igennem.
Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen

14.45                   Afslutning på årsmøde og udtrækning af friplads til næste årsmøde
-15.00