Program 2017

 

Årsmøde 2017 afholdes på Hotel Nyborg Strand den 8.- 9. november.


Temaet for årsmødet bliver: Kvalitet - et skridt frem og 2 tilbage?

 

Program 2017

                                     ONSDAG DEN 8. NOVEMBER

09.00   Registrering.

09.15   Kaffe, the, morgenmad og udstillingsbesøg.

09.30   ÅRSMØDET ÅBNES
            Lisbeth Kyndi Bergen

09.35   KVALITET - ET SKRIDT FREM OG 2 TILBAGE?
             Mødeleder: Journalist Thomas Larsen
             Hans Jørn Kolmos, Professor dr. med, Odense Universitetshospital,
             Karen Riisberg Specialkonsulent, MPH, MSA, Rigshospitalet
             Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner ​

Foredragsholderne vil ud fra hver deres vinkel at tale om udviklingen af kvalitet med fokus på infektionshygiejne over tid i DK; herunder skiftende krav DDKM, Joint Commission, og senest nationale kvalitetsmål. Bruger vi i tilstrækkelig grad eksisterende erfaringer med kvalitetsarbejdet, målsætning og målopfyldelse. Er vi overordnet set på forbedringens vej? Hvordan får vi hospitalsansatte det bedste ud af at arbejde i et politisk styret system? Hvad har vi lært?  

10.40  PANELDISKUSSION
             Mødeleder: Journalist Thomas Larsen
             Hans Jørn Kolmos, Professor dr. med, Odense Universitetshospital,
             Karen Riisberg Specialkonsulent, MPH, MSA, Rigshospitalet
             Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner ​


11.20    Pause og udstillingsbesøg

12.00   KVALITETSUDVIKLING I SUNDHEDSVÆSENET - NYTTER DET EGENTLIGT?
           Mødeleder: Jesper Laustsen
           Per Hostrup Nielsen, Overlæge. Hjertekirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital
           Inge Madsen RN, MI, Lektor. VIA University College, Aarhus.

12.45   Frokost og udstillingsbesøg

13.45    KVALITET I STERILCENTRALEN
             Mødeledere: Linda Wiuf og Torben Christensen

13.46   FORBEDRET PATIENTSIKKERHED OG INSTRUMENTFLOW
           Bo Danielsen, Københavns Universitet, Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere.

 14.10   SINGLE INSTRUMENT TRACEABILITY
            Charlie Plain-Jones, Product Specialist, Integrated Workflow Solutions (IWS), Getinge

 

14.55    Kaffe, te og udstillingsbesøg samt postergennemgang

15.40     UDDANNELSE AF STERILASSISTENTER I REGION HOVEDSTADEN
             Trine Frederiksen, Programleder for drift og implementering af Regionale Sterilcentraler,       Region Hovedstaden 
               og Gitte Antonisen, konsulent

               Mødeleder: Linda Wiuf 

16.10       KLINISK KOMPETENCEVURDERING AF OPERATIONSPERSONALE

Monica Kegel Dalsgaard, operationssygeplejerske, Rigshospitalet

Amalie Timper, operationssygeplejerske, JMC, Rigshospitalet              

Mødeleder: Monica Kegel Dalsgaard

16.30   GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

GENERALFORSAMLING I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Beretning om Selskabets virksomhed.
 4. Fremlæggelse af regnskab.
 5. Første behandling: Forslag fra bestyrelsen vedr. tegningsret. Nuværende tegningsret er at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver økonomiske dokumenter. Bestyrelsen foreslår at tegningsret ændres til at formand og kasserer underskriver økonomiske dokumenter.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Torben Christensen og Monica Kegel Dalsgaard og Lisbeth Kyndi Bergen er på valg. Alle ønsker genvalg
 8. Valg af revisor.
 9. Tid og sted for næste årsmøde er uge 45 fra den 7. til den 8. november 2018 på Hotel Nyborg Strand.

 

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 15. oktober 2016.

16.45   Networking


18.00    Festmiddag


                               TORSDAG DEN 9. NOVEMBER

07.30    HAVBAD
             For aktive morgenfriske.
             Mødested på udenfor døren til hotellets swimmingpool.

09.00   HIGHLIGHTS OF MULTI-DRUG-RESISTANT BACTERIA
           Consultant, ph.d. Barbara Holzknecht. Department of Clinical Microbiology, Herlev and Gentofte Hospital

09.30  INFECTION CONTROL - ROLE IN 2017 IN AN ERA  MULTIRESISTANT ORGANISMS.
          Professor dr. med. Hans Jørn Kolmos, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Odense Universitetshospital

 

10.30    Kaffe, te og udstilling


11.15   CAMES - Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation
           Sofie Mundt, sygeplejerske og kursusansvarlig, CAMES
           Mødeleder:
Monica Kegel Dalsgaard


12.30   Frokost og udstilling


13.15   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. behandling: Forslag fra bestyrelsen vedr. tegningsret. Nuværende tegningsret er at alle bestyrelsesmedlemmer underskriver økonomiske dokumenter. Bestyrelsen foreslår at tegningsret ændres til at formand og kasserer underskriver økonomiske dokumenter.

 

13.30    Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom
            Freddy Meyer, Direktør, Underviser, foredragsholder og coach

15.00    Afslutning af Årsmødet og udtrækning af friplads til næste årsmøde blandt de tilstedeværende