Foreløbigt program 2016

ONSDAG DEN 9. NOVEMBER

09.00   Registrering.

09.15   Kaffe, the, morgenmad og udstillingsbesøg.

09.30   ÅRSMØDET ÅBNES
            Ina Sleimann Petersen, formand

09.35   GENERALFORSAMLING
             i henhold til vedtægterne
             Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 20. oktober 2016

10.00   ÅBNINGSTALE
            Professor i Sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen
            Foredragsholder og debattør om blandt andet:

Anvendelse af ny-institutionel økonomisk teori på sundhedsområdet
Sundhedsreformer, herunder problemstillinger vedr. offentlig-privat
Incitamenter i sundhedsvæsenet (på individ og organisatorisk niveau).
Beslutningsprocesser i sundhedsvæsenet
Anvendelse af økonomiske evalueringer for beslutningstagning
Måling og evaluering af sundhedstilstand

10.30   STERILCENTRALER
            Mødeledere: Hanne Skjærbæk og Torben Christensen

11.15    Pause og udstillingsbesøg

11.35    STERILCENTRALER FORTSAT
             Mødeledere: Hanne Skjærbæk og Torben Christensen

12.30    Frokost og udstillingsbesøg

13.30    UPCOMMING YOUNGSTERS
             Mødeledere: Lisbeth Kyndi Bergen og Brian Kristensen

INFEKTIONSHYGIEJNISK RÅDGIVNING PÅ FACEBOOK
Ida-Line Horne Zartsdahl,
Sygeplejerske i Infektionshygiejnisk Introduktionsstilling.
Infektionshygiejnisk Enhed Rigshospitalet

ET FORSKNINGSPROJEKT OM INFEKTIONSHYGIEJNE OG KVALITETSUDVIKLING.
Reduktion af kimtal på operationsstuen ved begrænsning af døråbninger og derved sekundært potentielt mindske risikoen for, at den neurokirurgiske patient pådrager sig en postoperativ sårinfektion.”
Liw Dorph Christiansen, Sygeplejerske i hæmodialyseafsnit, Rigshospitalet og
Michaela Helmershøj-Johnson, Operationsygeplejerske, Herlev Gentofte Hospital

14.15    FYSISK FORM OG KOST HVAD BETYDER DET FOR OPERATIONSPATIENTEN
             Mødeledere: Monica Kegel Dalsgaard og Jesper Laustsen

KAMPEN MOD DELLEN OG DEN SUNDE LIVSSTIL, GÆLDER DET OGSÅ PATIENTEN DER SKAL OPERERES
Seniorforsker ph.d. Sussie Laustsen. Hjerte, lunge, karkirurgisk afdeling,
Seniorforsker ph.d. Mette Krintel Petersen. Fysioterapi og Ergoterapiafdelingen.
Aarhus Universitetshospital og Center for forskning i rehabilitering (CORIR). Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet.

En persons fysiske kapacitet, ernæringstilstand og livsstil har betydning for hvor godt og hvor hurtigt man kommer sig over en operation. Derfor er det væsentligt både at præ-optimere den kommende operationspatient, og at følge op herpå i både det tidlige og sene postoperative forløb.
Uanset diagnose handler det om at forbedre prognosen, minimere risici for komplikationer som fx postoperative infektioner. Evidensen bag fysisk kapacitet og ernæringstilstand som prediktorer for prognose og død i forbindelse med et operativt indgreb belyses i denne session. Endvidere gennemgås betydning af rygning og alkohol som risikofaktorer for det postoperative udfald.
KRAM faktorer, Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost, rygning, alkohol og motion. Disse budskaber bombarderes danskerne konstant med i medierne. Sundhedsidealet med radmagre kvinder og mænd uden synlig muskulatur klarer de sig bedre efter en operation end kropsduen med mave- og hoftefedt? Hvornår det sunde bliver usundt for operationspatienten er en balance. Spørgsmålet om kondition, muskulatur, velnæring er paradoksalt i modsætning til kropsidealet når vi snakker om sygdom. Og hvad med al det proteinpulver der indtages i fitnesscentre? Hvad betyder det for kroppen, hvis kvaliteten af protein er dårlig?

 

15.00    Kaffe, te og udstillingsbesøg samt postergennemgang

15.45    KAMPEN MOD DELLEN OG DEN SUNDE LIVSSTIL fortsat
            

16.30   Øl, vand, udstilling og networking


18.00    Festmiddag


TORSDAG DEN 10. NOVEMBER

07.30    HAVBAD
             For aktive morgenfriske.
             Mødested på udenfor døren til hotellets swimmingpool.

09.00   

 

10.30    Kaffe, te og udstilling


11.30    INFEKTIONSHYGIEJNE, NYE DESINFEKTIONSMETODER
             Mødeleder: Lisbeth Kyndi Bergen og Brian Kristensen

 


13.00    Frokost og udstilling


14.00    STYR LIGE DIT KROPSSPROG
             Henrik Rasmussen, mimer, artist og klovn

Foredragsholder om kropssprog og nonverbal kommunikation. Nonverbal kommunikation handler om alt det vi kommunikerer uden ord. Det handler om vores stemmeføring og vores kropssprog. Måden vi står, går, sidder på, vores kropsholdning, ansigtsmimik og gestikulation. Ofte er vi slet ikke klar over hvad vi udtrykker med kropssproget. Til gengæld kan vi være sikker på at vores kropssprog hele tiden bliver fortolket og afkodet.

15.00    Afslutning af Årsmødet og udtrækning af friplads til næste årsmøde blandt de tilstedeværende